Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Polityka prywatności, dane osobowe Użytkowników
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, podawanych przez nich w trakcie korzystania z Serwisu jest INTER CARS S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej nr 64. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
   
 2. Poprzez akceptację Regulaminu w toku rejestracji, podawanie danych w trakcie korzystania z Serwisu, wypełniając formularz Zamówienia lub przesyłając Zamówienie przez inne środki komunikacji elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania usług oferowanych przez Serwis, za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. INTER CARS S.A, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, dbając o zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności.
   
 3. Do korzystania z usług świadczonych przez Serwis niezbędne jest podanie danych wskazanych w pkt. 4 oraz danych niezbędnych do dokonania płatności.
   
 4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numery telefonu, adres e-mail, informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.
   
 5. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu i w celach marketingowych, w szczególności zaś do:
  • zawarcia i wykonywania umów sprzedaży i dostawy towarów oraz obsługi reklamacji;
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do potrzeb Użytkowników;
  • obsługi procesu rejestracji na stronie Serwisu, świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług oraz kontrolowania stanu złożonych zamówień;
  • marketingu usług świadczonych przez Serwis oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody);
  • otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu towarów i wyrażania opinii na temat towarów;
  • przesyłania przez Organizatora za zgodą Użytkownika, na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu (newsletter), z otrzymywania którego Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Serwisu.
    
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
   
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany i poprawiania ich, a także żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych, o których mowa w pkt. 3-4 jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta indywidualnego Użytkownika. Zgłoszenie żądania oraz usunięcie konta nie powodują utraty przez INTER CARS S.A. prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań Stron wynikających z Regulaminu, w szczególności rozliczania zawartych umów.
   
 8. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Organizator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
   
 9. Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w Regulaminie. W zakresie niezbędnym dla rozliczenia płatności przewidzianych w Regulaminie, dane osobowe Użytkowników będą przekazywane PayU. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, którego takie dane osobowe dotyczą.
 10. Organizator wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników. Umożliwiają one:
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i hasła;
  • dostosowanie zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz innych osób z niego korzystających;
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
  Więcej informacji na temat plików "cookies” znajduje się w polityce "cookies” dostępnej na stronach Serwisu.
   
 11. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z Serwisu mogą zawierać „web beacons” (elektroniczne obrazki, puste gify). "Web beacons” pozwalają na otrzymanie następujących informacji:
  • adres IP komputera, na który załadowana została strona Serwisu, na której "web beacon” został zamieszczony;
  • numer URL strony;
  • czas załadowania strony;
  • rodzaj przeglądarki internetowej;
  • jak również informacje zawarte w „cookies”, w celu oceny efektywności reklam.
    
 12. Organizator oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia kont Użytkowników i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
Tekst w stopce

Sklep Motointegrator Team to gratka dla fanów  Maćka Oleksowicza, Krzysztofa Hołowczyca. Możecie zaopatrzyć się w rajdowe bluzy, czapki. koszulki z logo Motointegrator Team.